Elektronska prijava za upis u vrtiće do 15. maja

Od 15.aprila do 15. maja omogućena je elektronska prijava za upis dece u PU „Dragoljub Udicki“ za školsku 2020/2021. godinu. Građani Kikinde na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu.
Usluga e Vrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava (https://euprava.gov.rs/).

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

E-mail adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Telefon: 0230/422-530

Kontakt osobe:
Vesna Jovanović
Dejan Šipoš
Eržebet Savanović – za upis na mađarskom jeziku