Elektronska prijava za upis dece u PU “Dragoljub Udicki”

U Kikindi u periodu od 15. aprila. do 15.maja biće omogućena elektronska prijava za upis dece u PU „Dragoljub Udicki“ za školsku 2020/2021. godinu.

 

Građani Kikinde na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu. Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava(https://euprava.gov.rs/). Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. E-mail adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs Telefon: 0230/422-530 Kontakt osobe: Vesna Jovanović, Dejan Šipoš i Eržebet Savanović – za upis na mađarskom jeziku