Eko bašta studenata Visoke škole u Kikindi

Studenti i profesori Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača od 1. septembra realizuju projekat „Na krilima mašte do edukativne bašte“. On podrazumeva da se u dvorištu škole oformi eko bašta na kojoj se uveliko radi. Danijela Radlović Čubrilo, profesor metodike upoznavanja okoline ističe da projekat finansira Fondacija za zaštitu životne sredine “Jasen”.

-Projekat se realizuje se na dve parcele zemljišta u školskom dvorištu odnosno u maloj i velikoj bašti. Mala bašta predviđena je za sadnju cveća i zimzelenog drveta, a velika za sadnju poljoprivrednih kultura, voća, povrća i žitarica – pojasnila je Danijela Radlović Čubrilo.

Projekat traje godinu dana, a Viskoj školi je odobren iznos od 70.000 dinara, koliko je i zahtevano finansijskim planom projekta.Sredstva su namenjena kupovini opreme i sadnica biljaka, dok je formiranje i održavanje bašte volonterskog karaktera.Planirano je da se bašta koristi kao očigledno vaspitno-obrazovno sredstvo i svojevrsna učionica na otvorenom, zbog čega je za ovu školsku godinu izvršena implementacija projekta školske bašte u nastavne planove velikog boja predmeta i to pre svega iz metodičkih oblasti vaspitno-obrazovnog rada i oblasti inkuzivnog vaspitanja i obrazovanja.

Naša sagovornica zahvalila se učenicima srednje Tehničke školi na pomoći na zavarivanju metalnih cevi od ograde. Istakla je i da se nada i saradnji sa srednjom školom „Miloš Crnjanski“ posebno sa učenicima i nastavnicima obrazovnog profila tehničar za zaštitu životne sredine.