“Eko aktivizam mladih” u Novim Kozarcima

Projekat „Eko aktivizam mladih“ kao osmišljeni projekat od strane Udruženja sportskih ribolovaca  „Zlatni karaš“ ima za zadatak motivisanje mladih, stvaranje uslova za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena kao i učestvovanje u akciji uređenja javnih prostora od značaja za decu i mlade. Projekat podrazumeva aktivno uključivanje đaka iz škole, kao i samih žitelja u njegovu realizaciju, a u cilju podizanja ekološke svesti, očuvanja i unapređenja uslova za život u lokalnoj zajednici. Kako je rekao predsednik udruženja „Zlatni karaš“, Željko Budimir  Projekat je realizovan u tri faze…

-U prvoj fazi su učestvovali ribolivci i žitelji. Skuplčjao se otpad i posečena trska. U drugoj fazi su deca prisustvovala predavanju, o važnosti ekologije, koje su pripremili nastavnici OŠ “Ivo Lola Ribar”. U trećoj fazi se radilo na uređenju obala jezera…

 

Projekat je podržala lokalna samouprava, kao i mesna zajednica Novi Kozarci. Kako je rekao privremeni predsednik MZ Novi Kozarci Dario Petrić, eko aktivizmom se najviše utiče baš na svest najmlađih, kako bi uvideli značaj čuvanja životne sredine…

-Ovaj projekat je vrlo bitan, kao događaj za žitelje Novih Kozaraca. Želeo bih i da se zahvalim organizatorima zbog ove korisne inicijative. Nastavnici OŠ “Ivo Lola Ribar” su realizovali akciju u nameri i da se deci donekle ukaže na značaj čiste i zdrave životne sredine…

 

Zaštita životne sredine kao i odnos čoveka prema prirodi i njenim resursima su veoma važne teme sa kojima bi mlade trebalo upoznati na što ranijem uzrastu, te je i u školi organizovana edukacija. Inače, škola ima dobru saradnju sa svim organizacijama, u selu te su i ovaga puta najmlađi svesrdno pomagali. U nastavnoj praksi se pokazalo da današnji mladi najbolje percipiraju, zapamte i zavole sadržaje koji im se predstave i približe na zanimljiv i praktičan način i u koje su aktivno uključeni. Problem na koji se svakodnevno nailazi i na koji ukazuje udruženje „Zlatni karaš“ jeste nemar čoveka u odnosu sa prirodom i sa lokalnim okruženjem u kom se živi, stoga je cilj projekta podizanje svesti mladih o značaju zaštite i očuvanja, kako izvorne prirode, tako i lokaliteta u urbanim sredinama.