Edukacijom protiv trafikinga

Volonteri Crvenog krsta su u saradnji sa Lokalnim koordinacionim timom za borbu protiv trgovine ljudima obelezili 18. oktobra, Evropski dan borbe protiv trafikinga. Performansom o radnoj eksploataciji i prinudnim prosjačenjem mladi volonteri su želeli da skrenu paznju javnosti na problem koji postoji oko nas i da zrtva moze biti svako.

Žrtva trgovine ljudima mogu biti svi, bez obzira na godine, pol, materijalno stanje i nivo obrazovanja. Upravo zbog toga što se trgovina ljudima ne dešava negde i nekome već tu, u našem okruženju, te zbog toga što je prevencija, kao i uvek, najvažniji elemenat u suzbijanju ove pojave, širom Evrope danas se obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima-18. Oktobar, rekla je predsednica OTJ Mila Kovačević i dodala:

– Zadatak Crvenog krsta u ovom problemu je edukacija, odnosno prevencija, koju smo mi  organizovali putem dva performansa: radna eksploatacija i prinudno prosjačenje, odigranih na gradskom trgu, a u cilju što transparentnijeg načina prikazivanja aktuelnog problema. Imamo i bojanke i flajere za stariji uzrast. Radimo vršnjačke edukacije po srednjim i osnovnim školama, kao i u PU. Mladi, smatram nisu dovoljno svesni ovog problema, zato što misle da se sve to deševa nekom drugom.

Lokalni koordinacioni tim je formiran 2014. kao podrška usvajanju strategije, za borbu protiv trgvine ljudima, koja je prošle godine usvojena. Članovi lokalnog tima su predstavnici svih institucija koje imaju dodirne tačke sa trafikingom.

Trgovina ljudima jedna od najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti i nalazi na trećem mestu, nakon trgovine drogom i oružjem. Predstavlja vrstu savremenog ropstva, postoje plantaže robova na kojima su muškarci i žene robovi i žrtve trgovine ljudima. Procene su da se 60 milijardi dolara godišnje zaradi na osnovu trgovine ljudima.

Ukoliko postoji sumnja da je osoba žrtva trgovine ljudima potrebno je reagovati i obratiti se najbližoj stanici policije ili Centru za socijalni rad.

Trgovina ljudima jedna je od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo i predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom.