Dve osobe ženskog pola žrtve seksualne ekspolatacije u Kikindi, jedna maloletna

Vrlo često nismo svesni da oko nas žive ljudi, uglavnom žene, koje su žrtve modernog ropstva – seksualne eksploatacije, prinudnog rada ili iskorišćavanje dece u najtežim oblicima rada. Kako bi se skrenula pažnja na ovaj gorući problem i u cilju jačanja saradnje institucija, u Crvenom krstu Kikinda održana je tribina povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Ona je maloletna. Potiče iz siromašne porodice u kojoj je prethodno već doživela seksualno zlostavljanje. Kako to obično bude, uz siromaštvo nedostaje i obrazovanje, već je bila prekršilac zakona i član zajednice sa prestupnikom. U takvim okolnostima postaje i žrtva trgovine ljudima, seksualno ekpolatisana. Zahvaljujući brojnim službama koje deluju u pozadini, danas je izvučena iz tog lanca. Prema evidenciji Centra za socijalni rad, pored ove maloletne osobe još jedna žena je evidentirana kao žrtva trgovine ljudima, ali je zasigurno takvih slučajeva u našem okruženju znatno više.

Uloga Centra za socijalni rad nakon prijave policije da je evidentirana trgovina ljudima je da se o tome obavesti i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, kako bi se zajedno sa njima identifikovalo da li je zaista u pitanju lice koje je žrtva trgovine ljudima. Prvo što je potrebno je da se obezbedi da ta žrtva bude bezbedna. Ukoliko nema adekvatnu pomoć i podršku srodnika da joj se obezbedi smeštaj. Sarađujemo i sa Udruženjima „Astra“ i „Atina“ koje pomažu, ali prvestveno je dobra saradnja sa Osnovnim javnim tužilaštvom, Policijskom upravom i sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ističe Tanja Grujić, voditelj slučaja u Centru za socijalni rad u Kikindi.

U lokalnoj organizaciji „Crvenog krsta“ koji se pre svega bavi prevencijom, na „Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima“ održana je tribina koja ima za cilj jačanje saradnje i razmenu iskustva između javnog i nevladinog sektora.

Crveni krst kao jedan od aktera koji se bavi informisanjem šire populacije od najranijeg uzrasta, pa do onih starijih i najranjivijih kategorija, radi kontinuirano od 2006. na informisanju a to nam je i cilj, da što veći broj populacije bude upoznat sa problemom trgovine ljudima i sa merama koje treba preduzeti u slučaju da ste žrtva ili da poznajete žrtvu trgovine ljudima, navodi Danijela Bjeljac, sekretarka Crvenog krsta Kikinda.

Svako od nas u trenutku nepažnje može biti u riziku da se nađe u lancu trgovine ljudima. Najčešći slučajevi su prostitucija i kroz radno angažovanje, a vrlo često je mamac oglas za posao u inostranstvu. Ono što je važno je reći. Ne sakrivati pogled i ne prećutati ako u svom okruženju poznajete osobe koje su u sličnom problemu.