Dualno obrazovanje u Ekonomsko trgovinskoj školi

U Ekonpomsko trgovinskloj školi, dve godine ne postoji smer trgovac, a od septembra, osmaci neće imatio mogućnost da se školuju za zvanje Ekonomski tehničar. Kako u ovoj školi ističu, od školske 2017-18, intenzivno se uvodi dualno obrazovanje, kao nastavni plan i program rada. Ovog septembra će u Ekonomsko trgovinskoj školi biti mesta za 120 učenika, koji bi želeli da se opredele za zvanje Finansijski administrator, Tehničar obezbeđenja, Komercijalista i za zanimanja kuvar ili konobar. Prvi put od osnivanja škole u Ekonomsko trgovinskoj nema smera za zvanje Ekonomski tehničar. Kako je naveo direktor škole Tomislav Bartolić, dešavalo se da bude čak dva odeljenja Ekonomskih tehničara, ali da ostano bez i jednog u ponudi, ovo je prvi put. Do ove odluke je došlo, obrazložio je on, nakon racionalnog sagledavanja potreba tržišta rada.

Srednje stručno obrazovanje treba učiniti privlačnijim i prilagoditi ga tržištu rada, te kako je Bartolić istakao, intenzivno se radi na unapređenju stručnog obrazovanja u vidu uvođenja dualnog obrazovanja, kao prioritetan cilj.

 

Vremena se menjanju, tako i potreba tržišta, dodao je on. Prilagodljivost škole, da plasira one profile, koji se traže je prioritet, te nije u cilju da se školuje veliki broj đaka za zvanje, koje nije traženo.

 

Bartolić tvrdi da će ove godine, baš zbog atraktivnosti poziva, biti veća zainteresovanost osmaka, za zvanje kuvar konobar, te kao primer navodi i činjenicu da je za taj smer prošlog septembra već bilo učenika, koji su na upisu imali više od 80 poena.