Do 29. decembra licence za vozače, bez obuke i dodatnih troškova

Do kraja godine, tačnije do 29. decembra profesionalni vozači u Srbiji imaju mogućnost da dobiju sertifikat za upravljanje motornim vozilima, u Evropi poznat kao “si-pi-si”. Prema pravilniku koji je usvajilo Ministarstvo saobraćaja, vozači dobijaju licencu besplatno, na pet godina i to bez naknadne obuke.

 

Stručnjaci kažu da savremeni vozači u EU moraju da imaju razne veštine i znanja, zatim da dobro da poznaje propise o prevozu, da znaju bar jedan svetski jezik, komuniciju preko interneta, kao i da se razumeju u tehnologiju vozila koje vozi. Sa ovom licencom i radnom dozvolom, svi vozači profesionalci moći će da se zaposle u EU bez dodatnih obuka koje sada koštaju od 1.000 do 1.500 evra. To je sertifikat, kao kvalifikaciona kartica za vozače, koja vozačima koji se bave tim zanjimanjem profesionalno, predstavlja dokaz da su kompetentni za tu vrstu posla, rekao je direktor “AMSS Banat” doo Kikinda, Siniša Grastić i dodao:

-Svi profesionalci kategorija C, D i E automatski dobijaju sertifikat, bez obzira na to da li sada rade kao profesionalci ili ne. Mnogi su dozvolu stekli u vojsci ali je ne koriste u svim kategorijama i oni će moći da postanu profesionalci po standardima Evropske unije. To je sada jedinstvena prilika, sem kod onih koji su inače završili srednju školu, smer vozač motornih vozila, pa imaju diplomu, oni automatski od agencije za bezbednost saobraćaja, dobijaju i licencu. U Kikindi nije vladalo veliko interesovanje, ali se situacija menja. Nakon 29. decembra, samo vozači koji poseduju školsku diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su u toku školovanja odslušli sadržaje iz nastavnih planova i programa i položili završni ispit za obrazovni profil „vozač motornih vozila“ biće oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita na osnovu priznatih stručnih kompetencija.