Dijalog o politici reforme upravljanja javnim finansijama

U diskusiji reforme javnih finansija koje sprovodi Ministarstvo finansija uz podršku „GIZ“-a i „Nemačke saradnje“, iz Kikinde su učestvovali predstavnici Centra društvenih aktivnosti „ROD“ i GLAS-a VETERANA iz Srpskih ratnih veterana Kikinde, koji su istakli problematiku javnih finanasija lokalne samouprave sa kojom se susreću NVO organizacije.

Istaktnuto je da je plan u drugom stubu reforme javnih finansija u lokalnim samoupravama unošenje programskog budžetiranja i uniformnosti struktura budžetiranja na lokalu kako bi se uvelo više transparentnosti i metodologije o izveštavanju o učesnicima loklanog budžeta. Ministar finansija Dušan Vujović je podsetio da je prošle godine napravljen prvi iskorak u unifikaciji budžetskog planiranja na lokalu i republici. „Na lokalu imamo problem, jer pravila nisu uvek usaglašena sa planiranjem budžeta i usaglašavanjem na nivou republike, pa se svaka garancija i dug na lokalu pokazuje kao opšti dug u republici”, upozorio je Vujović, ukazujući na to da je neophodno planiranje budžeta na lokalu kako bismo mogli racionalno da se zadužujemo i upravljamo resursima.