Deo ispred Opšte bolnice „crna akustična rupa“ našeg grada

Međunarodni dan zaštite od buke obeležava se svakog 20. aprila. Buka je subjektivan, neprijatan osećaj, odnosno doživljaj. Određeni zvuk za nekog može da bude prijatan ili neprijatan, bez obzira na njegovu jačinu.

Taj subjektivni momenat u definiciji buke govori i o smetnjama i okolnostima, koje nastaju usled dejstva nekih vrsta zvukova. Na primer: plač deteta majci ne predstavlja Buka se meri i izražava kroz decibelsku skalu. ZZJZ tokom aprila uradio je monitoring buke na 10 standardnih tačaka, od kojih je na čak sedam izmeren nivo buke viši od dozvoljenog.

-Tako mogu da istaknem da je kritična točka ili kako je još zovu „crna akustična rupa“ deo ispred Bolnice. Tu je nivo buke značajno povećan u odnosu na dozvoljen. U drugoj mernoj seriji izmereno je 64 dB, a dozvoljeno je 50, kaže dr Sanja Brusin Beloš, načelnica Odeljenja higijene i humane ekologije ZZJZ.

Najviši zabeleženi nivo buke bio je na mernom mestu Pijaca, što je i očekivano. U večernjim satima, odnosno nakon 18 časova, visok nivo buke izmeren je na uglu ulica Čanadske i Generala Drapšina.

-Najmanje izmereni nivo buke je bio u petoj mernoj seriji na Starom jezeru. To jeste rekreativna zona i ona treba da ostane takva. Međutim, tokom dana situacija je drugačija i nivo buke je povišen.

Zaštita od buke sprovodi se kroz različite zakonske akte, od kojih su najvažniji Zakon o zaštiti od buke i pravilnici koji su proizišli iz ovog dokumenta. Drugi vid zaštite odnosi se na tehničke mere zaštite, odnosno na mašine, vozila i sl.

Dr Sanja Brusin Beloš napominje da su zaobilaznice oko gradova umnogome smanjile nivo buke u gradu. Zbog toga je Ulica Đure Jakšća, u kojoj se nalazi Opšta bolnica, kritična i trebalo bi iz nje izmestiti teretni saobraćaj. Svake godine u svetu se nivo buke poveća za jedan decibel, što ima velike posledice na zdravlje. Zbog toga je važno ukazivati na ovu pojavu i činiti sve da se ona smanji.