Delegacija EU u Kikindi

Šef operacije Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikolas Bizel i predstavnici agencije Ujedinjenih nacija bili su danas gosti grada Kikinda gde ih je ugostio gradonačelnik Pavle Markov. Delegacija je najpre posetila prihvatni centar gde je smešteno oko 140 migranata.

Tokom poslednjih nekoliko meseci, Prihvatni centar je u velikoj meri renoviran i poboljšani su uslovi smeštaja i života. Sagrađeni su dečije igralište i ograda oko centra, osvetljenje i video nadzor. Takođe, trpezarija i kuhinja su potpuno renovirane a vrednost svih pomenutih radova je oko 184.000 evra. Prilikom današnje posete istaknuto je da Centar za migrante funkcioniše uspešno zahvaljujući sredstvima Evropske unije ali i zaslugom lokalnih upravljačkih snaga.

Gradonačelnik Pavle Markov istakao je značaj ove posete visokih zvaničnika Evropske unije i drugih organa i organizacija iz Srbije našem gradu:

– Mogli smo danas da vidimo da ono šo jeste donacija EU jeste veoma značajno za same građane, pre svega poboljšava život migranata u migrantskom centru. Rekonstrukcija i izgradnja nove kuhinje i trpezarije koja se svakodnevno koristi direktno pobošljava njihov život. Generalno imamo danas jedan bogat dan i pokazaćemo kako se reazulizuju projekti važni za sve građane Kikinde, dakle ne samo za članove kikindskog migrantskog centra. Mogu da se ovom prilikom zahvalim svim predstavnicima EU, Ujedinjenih nacija, svim međunarodnim organizacijama koje su bile veoma operativne na terenu i svojim donacijama izvršile ono što su obećale.

Nikolas Bizel, šef operacije Delegacije Evropske unije u Srbiji prisutnim novinarima obratio se na srpskom jeziku:

– EU podržava Srbiju u njenim naporima da obezbedi adevaktne usluge od početka povećanog priliva migranata. Sa skoro 100 miliona evra EU je najveći donator koji između ostalog finansira funkcionisanje prihvatnih centara, ishranu i zaštitu kao i zdravstvenu negu i školovanje. Očigledno je da se situacija promenila. Humanitarna kriza je prešla u dugoročno stanje koje zahteva dugotrajnija rešenja. Evropska unija pomaže lokalnim zajednicama da unaprede komunalne, obrazovne i zdravstvene usluge i to za dobrobit ne samo migranata već svih stanovnika lokalne zajednice.

Evropska Unija projekte podrške realizuje preko agencije Ujedinjenih nacija za razvoj. U okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, Domu zdravlja „Kikinda“ uručeno je specijalizovano medicinsko vozilo vredno 21.000 evra koje će olakšati transport pacijenata, a samim tim i migranata smeštenih u Kikindi od Doma zdravlja ka ustanovama višeg nivoa zdravstvene zaštite. Pored samog vozila Evropa finansira i zarade dvoje zaspolenih.

Zavodu za javno zdravlje uručen je mikrobiološki analizator vredan 20.000 evra, koji će značajno unaprediti efikasnost rada u laboratoriji.