DDK od januara, samo u Crvenom krstu…

U poslednjoj akciiji DDK, u ovoj godini, u kojoj su učestvovali učenici srednjih škola i studenti  VŠSSOV, dragocenu tečnost su dali đaci Tehničke škole. Kako su pojedini naveli, od velikog značaja, kada je motivacija u pitanju su edukacije po školama,  koje sprovode volonteri OTJ, organizacije Crvenog krsta. O zdravstvenoj slici, svakog potencijalnog davaoca brine lekarska ekipa Službe za transfuziju krvi, kikindske Opšte bolnice. Ono što što je novost iz ove Službe, objašnjava načelnica Transfuziologije Srbislava Drndarski, svakako je informacija da se od janura 2018. nakon više od 60 godina, svi dobrovoiljni davaoci usmeravaju ka prostorijama Crvenog krsta, gde će moći da obave tu humanu akciju…

 

 

 

-Postupak će početi da se sprovodi od 1. januara 2018. godine. Za prikupljane krvi na terenu grada I okolnih sela biće zadužen Zavod za transuziju krvi Novi Sad. Suština je da je izašao novi zakon o transfuziji krvi, kojim bi reorganizacija Službi za transfuziju  trebalo da bude završena do janura 2019. Sve službe koje imaju manje od 3500 davanja godišnje, više se neće baviti uzimanjem krvi u bolničkim službama za transfuziju, kao do sada,  nego će ekipe iz Zavoda ili Instituta, u vidu terenskog rada prikupljati krv, u ovom slučaju i na terenu naše opštine. Dolaziće dva puta mesečno, a prva će biti 9. janura.

 

Ovde se radi o jednoj tehnološkoj centralizaciji, da se na savremeniji način standardizuje ta uzeta jedinica krvi, zato što su uvedene i novije metode za obradu krvi za bolesti kao što su žutica, HIV i sifilis. To su skupe analize, dodala je Drndarski, koje se ne mogu raditi na male količine uzoraka, što je osnovni razlog centralizacije. Po novom zakonu o tranfuziji krvi, naša bolnica će imati ulogu banke krvi , što znači da će raditi pripremu i distribuciju dragocene tečnosti, a količine krvi koje su nam potrebne ćemo na nivou sedmodnevnog perioda dobijati iz Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad.