„Dani Rusije u Kikindi“ završeni naučnom konferencijom i izložbom

Kikindski Narodni muzej bio je domaćin naučne konferencije pod nazivom „Pravoslavna monarhija u 20. veku na primeru Rusije i Jugoslavije“. Kikinda je bila centar okupljanja ruske emigracije, odnosno onih ljudi koji su bežali iz carske Rusije. Stoga je veoma simbolična činjenica da se upravo u našeg gradu govori o ovoj temi.

-Kada govorimo o tim Rusima, pričamo zapravo o monarhistima. Prema istraživanjima, oko 30 odsto stanovnika Rusije je trenutno za monarhiju. To su uglavnom omladinci, odnosno ljudi mlađi od 35 godina. Monarhija nije samo tema prošlosti, već nešto što je veoma aktuelno. Zbog toga danas govorimo o njoj.

Monarhističko raspoloženje danas je aktuelno, zato što smo kao društvo prošli mnogo puteva, tvrdi Leonid Rešetnjikov, predsednik Udruženja razvoja ruskog istorijskog prosvećenja „Dvoglavi orao“.

On dodaje da su Rusi prošli put komunizma, koji je bio neuspešan, kao i liberalni put. Sada prolaze kroz istorijski put, odnosno put Rusije, koji traje hiljadu godina. Prekidao se na svakih 70-80 godina, zbog toga nismo dostigli ništa. Monarhija može da postane novi put, onaj kojem težimo, kaže Rešetnjikov i podseća da su u Evropi najsnažnije države upravo monarhističkog uređenja, poput Velike Britanije, Holandije i Belgije. Dodaje da je Rusija bila velika monarhija i da bi to mogla da bude i sada:

-Sve je u Božijim rukama i moramo da verujemo da ćemo uspeti. Takođe, važno je da znamo da je monarhija jedan veoma složen sistem. U njemu nema predsednika i sve je potpuno drugačije. Moramo duboko da verujemo u Gospoda i onda može doći i do stvaranja monarhije.

Rešetnjikov smatra da će „Dani Rusije u Kikidi“ postati tradicija i želeo bi da se oni najviše reflektuju krozpovezivanje mladih Rusa i Kikinđana. Trodnevna manifestacija završena je izložbom fotografija radova slikanih peskom ruske umetnice Ksenije Simonove pod nazivom „Živela Srbija“.