Dan zaštite od buke: Najbučnija tačka u Kikindi na mernom mestu „Idea“, najkritičnije kod Bolnice

Buka je subjektivan, neprijatan osećaj, odnosno doživljaj. Određeni zvuk za nekog može da bude prijatan ili neprijatan, bez obzira na njegovu jačinu. Svetski dan zaštite od buke bio je dobar povod da se javnost upozna sa lokacijama gde je buka na najvišem nivou:

-U našem gradu na deset mernih mesta vršen je monitoring i najviši nivo buke izmeren je na mernom mestu „Idea“, koji je u drugoj mernoj seriji iznosio 66,3 decibela, dok je najniži nivo buke izmeren u petoj mernoj seriji ( noćno merenje, od 2h posle ponoći ) od 37 decibela na mernom mestu „Centar“ kod Pozorišta, objašnjava dr Sanja Brusin Beloš, načelnica Odeljenja higijene i humane ekologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Merenja su vršena tokom protekle nedelje, a u odnosu na merenje koje je obavljeno u istom periodu prošle godine, došlo je do pozitivnih pomaka:

-Možemo konstatovati da je nivo buke prosečno, za sva merna mesta, niži za jedan decibel. To možda zvuči malo, ali predstavlja smanjenje buke za 30 odsto.

Ljudsko uho na specifičan način čuje buku, ne kako se rasprostire u prirodi, već sa snažnim umanjenjima, praktično logaritamski, tako da to nije zanemarljivo.

Šta je uzrok smanjenja buke još se ne može znati bez detaljnijih analiza. Ipak, u gradu je i dalje ostala jedna točka gde je situacija zabrinjavajuća:

-Kod Bolnice je dozvoljeni nivo bude 50, a izmereno je 63 decibela. Noću je dozvoljeni nivo 40, a u prvoj noćnoj seriji izmereno je 62 decibela. U odnosu na dozvoljeni nivo, to merno mesto je najgore. Jedna od mera smanjenja nivoa buke bilo bi izmeštanje saobraćaja, dodaje dr Brusin Beloš.

Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje i predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine merili su i nivo buke u radnoj sredini i to u radionici Tehničke škole. Merenje je pokazalo da je količina buke 70,1 decibela, što je u granicama dozvoljenog za osmočasovno radno vreme. Zanimalo nas je kako na buku reaguju oni koji u radionici provode dan:

-Meni buka ne smeta mnogo. Ipak, nekad zna da bude iritantno, kaže učenik Tehničke škole i budući automehaničar Đorđe Jerinkić, dok njegov školski drug Dragan Jakšić dodaje:

 

-Ne znam kako je drugima, ali meni buka ne smeta. Ovde su najbučniji dizalica i brusni kamen.

Nakon merenja, održano je i predavanje o tome šta je buka i koliko ona utiče na svakodnevicu. Tokom maja Zavod za javno zdravlje po prvi put će meriti nivo buke i u kikindskim selima. Obeležavanje Eko nedelje nastavlja se sutra uređenjem Simićevog salaša.