Dan civilne zaštite

Svečanom sednicom okružnog štaba za vanredne situacije obeležen je Međunarodni dan civilne zaštite. Sednici su prisustvovali predstavnici svih opština Severnog Banata kao i službe uključene u štab za vanredne situacije.

Civilna zaštita deluje kao sektor Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije. Ova pre svega humana služba bila je neopravdano zapostavljena dugi niz godina. Prilikom obeležavanja međunarodnog dana civilne zaštite sa sednice okružnog štaba za vanredne situacije, od strane predsedavajućeg, ujedno načelnika Severnobanatskog upravnog okruga Nikole Lukača, upućena je poruka svim opštinama Severnog Banata da koliko su u prilici pospeše rad civilne zaštite.

Država radi na ponovnom osnaživanju sistema civilne zaštite kako bi se mogla obezbediti pravovremena i efikasna intervencija kao odgovor društva na sve izazove koji se pred nas postavljaju, istakao je Dragan Berić, načelnik odeljenja za vanredne situacije.

Od strane sektora za vanredne situacije na nivou upravnih okruga formirane su specijalizovane jedinice civilne zaštite. U severnom banatu formiran je vod za zaštitu od požara jer je požar na otvorenom evidentiran kao najveća pretnja. Vod broji 30 pripradnika.

Na skupu članova štaba za vanredne situacije ocenjeno je da trenutna situacija koju je prouzrokovao debeli minus nije alarmantna i da su opštinski, odnosno gradski štabovi u stanju da se samostalno izbore sa njom.