Dan borca obeležen u Kikindi

Dan borca praznik je koji se obeležavao u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao sećanje na godišnjicu sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, koja je održana 4. jula 1941. godine. Tada je odlučeno da se iz gerilske borbe krene u organizovan napad protiv okupatora.

Ovaj datum poznat je još i kao „praznik ustanka naroda Jugoslavije“. Prvi put je počeo da se obeležava 1956. godine, a kao državni praznik ukinut je 2001. Ipak, Savez udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata i dalje čuva uspomenu na ovaj značajan istorijski događaj:

To je specifičan dan, kada je na sednici Centračnog komiteta KPJ u Beogradu doneta odluk da se sa ilegalnih, gerilskih oblika ratovanja pređe u daleko organizovanije oblike, da se formiraju jedinice i odredi i da se sa većom silom udari na neprijatelja, kaže Nenad Dimitrijević, predsednik GrO SUBNOR

Obeležavanju ovog datuma u Kikindi pristustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, član Gradskog veća Miodrag Bulajić i predsednik Skupštine Grada Kikinde dr Milovan Blažić, koji je istakao da je važno sećati se događaja poput ovog, jer je istorija učiteljica života.

Vrednosti koje proizilaze iz velikih istorijskih događaja najviše su vezane za ideale. Oni grade lične kriterijume i određuju kako će se čovek vladati u životu. Svedoci smo da se istorija prekraja na gotovo svakodnevnom nivou. Ove praznike je važno obeleževati kako ne bi pali u zaborav.

Dan borca prvi je praznik koji SUBNOR tokom leta obeležava, jer je već 7. jula Dan ustanka naroda Srbije. Ciklus se nastavlja 28. jula, kada je formiran kikindski partizanski odred, a završava se 4. avgusta na Simićevom salašu, gde se obeležava sećanje na poginule borce ovog odreda.