Dan borbe protiv trgovine ljudima

 

Radionicom za najmlađe i reklamnim materijalom, koji su delili na Gradskom trgu, volonteri Omladinske terenske jedinice Crvenog krsta obeležili Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Nizom preventivnih aktivnosti u cilju podizanja svesti građana kako ne bi upali u lanac trgovine ljudima Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima volonteri Crvenog krsta su obeležili na Gradskom trgu.  Kako navodi predsednica OTJ Dajana Zarić cilj je da se i najmlađi upoznaju sa mogućim opasnostima, koje ih mogu, zbog nedovoljne obaveštenosti i neprepoznavanja realnih situacija dovesti u stanje  da postanu  žrtve trgovine ljudima.

Trgovina ljudima kao krivično delo jedna od pošasti savremenog doba, naročito kada se ima u vidu da je Srbija na ruti migratornih kretanja u prethodne dve godine, te i da svaki ilegalni prelazak granice i prebacivanje ljudi sa jedne na drugu granicu jeste jedno od obeležja krivičnog dela trgovine ljdima. Ono što često može biti ključ problema, svakako je i nedovoljna informisanost, ili nedostupnost relevantnih informacija, do kojih mladi mogu doći. Crveni krst sprovodi niz akcija, koje su preventivnog karaktera i imaju velikog uticaja na razvijanje svesti kada je samozaštita u pitanju. Dan borbe protiv trgovine ljudima u svetu se obeležava od 2014, a ustanovljen je kao odgovor na jedan od najrasprostranjenijih i najkompleksnijih oblika kriminala koji pogađa sve zemlje.