Da se ne zaboravi: Udžbenik o lokalnoj istoriji za kikindske osnovce

Istorijsko društvo Kikinda predstavilo je udžbenik-priručnik pod nazivom „Istorija Kikinde“.

Knjigu su pripremili istoričari Tijana Rupčić, Marko Milošev i Srđan Sivčev, a važnost rada ovih mladih ljudi prepoznala je i podržala lokalna samouprava.

-Ono što smo mi kao grad prepoznali je lepa ideja da se napravi mali udžbenik lokalne istorije, namenjen učenicima sedmih i osmih razreda. Smatramo da je važno da će naši đaci, uz pomoć nastavnika, moći da nauče više o istoriji grada u kom su se rodili i u kom žive, ističe predsednica Skupštine grada Stanislava Hrnjak.

Udžbenik „Istorija Kikinde“ je jedini takve vrste u regionu. Cilj Istorijskog društva Kikinde bio je da građanima približi lokalnu istoriju, koja do sada nije bila u fokusu javnosti.

-To je bio naš prvi projekat koji smo uputili Gradu i koji je i prepoznat, jer smo smatrali da učenici, ali i stariji sugrađani ne znaju dovoljno i nisu upoznati sa faktima koje se tiču istorije našeg grada Tako smo i došli na ideju da napravimo udžbenik za učenike sedmih i osmih razreda, koji će biti korišćen na časovima istorije, naglašava predsednik Istorijskog društva Kikinda Marko Milošev.

Na ovaj način neće samo ciljna grupa, a to su učenici sedmih i osmih razreda, biti upoznata sa lokalnom istorijom, već indirektno i stariji sugrađani. Udžbenik je preporučen nastavnicima istorije osnovnih škola, uz nadu da će nekoliko časova u okviru redovnih nastavnih planova i programa biti posvećeni lokalnoj istoriji. Stvaranje priručnika bio je kompleksan zadatak i veliki profesionalni izazov za mlade istoričare, kaže Srđan Sivčev:

-Bilo je teško odabrati šta treba da se nađe u ovom udžbeniku, prilagoditi učenicima osnovnih pkola ovo interesantno štivo i donekle ga uprostiti kako bi ga osnovci razumeli. Moramo se zahvaliti našem kolegi i saradniku Nikoli Radosavčevu, koji je uradio zanimljiv dizajn korica, prijemčiv za mlađe generacije.

Predsednice Skupštine grada dodala je i to da je ovaj udžbenik veoma koristan, jer retko postoji prilika da se ljudi upoznaju sa stvarnim događajima i pojedincima koji su obeležili istoriju Kikinde.

-Stvar je opšte kulture da znate gde ste se rodili i koji su to najznačajniji datumi i događaji koji su obeležili razvoj našeg grada. Bilo je zadovoljstvo podržati ove mlade ljude. Uvek ističemo da oni koji su rasli u Kikindi, a koji su se nakon fakulteta vratili našem gradu, treba da budu podržani u svim svojim kvalitetnim idejama. Ovo je jedna od veoma kvalitetnih i realizovanih ideja.

Udžbenik je koncipiran tako da, pored teksta, ima zanimljive zadatke i pitanja, a obogaćen je i raritetnim fotografijama. On obuhvata istorijski period od samog osnivanja grada i Velikokikindskog distrikta do kraja 20. veka.