CSR radi prema instrukcijama resornog Ministarstva

Iz CSR stiglo je obaveštenje u kom se kaže da će na osnovu novonastale situacije i oni postupiti prema instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

To znači  da će u periodu trajanja vanrednog stanja obezbediti svim sugrađanima dostupnost svojih usluga, u periodu od 7 sati i 30 minuta, do 15 sati, putem fiksnog telefona 0230- 421169,  mobilnih brojeva 069-421-1690, 069-465-4333, kao i elektronskim putem, na email adresi kikinda.csr@minrzs.gov.rs