Crveni krst Kikinde dobio novo dostavno vozilo

Vozilo je u Kikindu stiglo iz Crvenog krsta Srbije i služiće prvenstveno za dostavu kuvanih obroka korisnicima narodne kuhinje koji ne mogu sami da preuzmu obroke, navela je generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović. Ona je dodala da se realizacija zadataka Crvenog krsta  uvećava sa dolaskom migrantske populacije, te je potrebno obezbediti minimum materijalnih sredstava, kako bi organizacija mogla da razvije svoje kapacitete u potpunosti, a i  dobru platformu za rad volontera. Crveni krst Kikinda u kontinuitetu, priprema 500 kuvanih obroka i dostavlja 400 lanč paketa. Kako je rekla sekretarka Crvenog krsta Kikinde Aranka Felbab, dolaskom migranata potrebno je prilagoditi se novonastaloj situaciji, što će biti  jednostavnije ukoliko postoje i dobri tehnički uslovi. U novom dostavnom vozilu će volonteri moći da obavljaju  veliki deo dosadašnjih akcija, koje su do sada sprovodili koristeći kombi, star 23 godine.

Da je poklon zaslužen, potvrdili su i zvaničnici pokrajinske organizacije Crvenog krsta, koji su prilikom današnje primopredaje ključeva novog dostavnog vozila marke Fiat Crvenom krstu Kikinde istakli da je kikindska organizacija jedna od najaktivnijih u strukturi Crvenog krsta Srbije. Sekretarka Crvenog krsta Vojvodine, Lidija Ric Rihter je navela i podatak da Crveni krst Vojvodine koordinira rad 45 organizacija i uvek je zadovoljstvo, kada se nekoj od organizacija priušti  mogućnost da uz bolje uslove realizuje svoje aktivnosti, kao što je to sada slučaj sa kikindskom organizacijom. Za funkcionisanje svih organizacija u jednoj sredini, svakako je potrebna  i dobra saradnja u lokalu, za čega se zalažu kako organizacije tako i lokalna samouprava, rekao je  član OV Miodrag Bulajić.

Crveni krst Kikinde kao organizacija pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti, kroz programe i usluge namenjene najosetljivijim kategorijama stanovništva, promocijom principa solidarnosti i brige za svakog pojedinca u zajednici. Veliki broj volontera dokaz je dobre organizacije, ali su i tehnička sredstva vrlo bitna za brzo i adekvatno reagovanje  timova u akcijama, koje Crveni krst kontinuirano realizuje. Vozilo, koje je stiglo u Crveni krst Kikinde je donacija Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.