Čišćenje i rekultivacija deponija

Prioritet gradske uprave nekoliko godina unazad je uređenje gradskih i seoskih sredina. Intezivno se radi na čišćenju divljih smetlišta, pošumljavanju, podizanju cvetnih partera. U Nakovu je proteklih dana očišćena divlja deponija na koju su meštani bacali kabasti otpad.

-Zajedničkim ulaganjima lokalne samouprave i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u iznosu od 2,3 miliona dinara, deponija u Nakovu je očišćena i sanirana. U selu su postavljeni kontejneri u koje meštani odlažu kabasti otpad.Čišćenje divljih deponija biće organizovano u svim naseljenim mestima tokom jeseni, a problem divljih smetlišta trajno će se rešiti postavljanjem pretovarnih stanica u svim selima. Divlje deponije će se sanirati i rekultivisati , a na tim lokcijama biće postavljeni kontejneri adekvatne zapremine koji će se redovno puniti i prazniti – rekla je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sa smetlišta u Nakovu je uklonjeno 1.700 kubnih metara otpada koji je odnet na Regionalnu deponiju Kompanije FCC.

Prema planu Sekretarijata za zaštitu životne sredine sanacija deponija u svih devet sela biće završena 2018. godine.