Centar za mentalno zdravlje: Lečenje u zajednici

Smanjenje broja hospitalizacija i lečenje pacijenata u sredini u kojoj žive, rezultati su rada Centra za mentalno zdravlje u Kikindi kom se tokom prvih godinu dana rada za pomoć obratilo skoro 400 osoba.
CMZPraksa pokazuje da su pacijenti najčešće osobe srednje životne dobi, a spremnije da zatraže pomoć su žene. Sa korisnicima radi multidisciplinarni tim koji čine psihijatri, psiholozi i voditeljke slučaja -medicinske sestre koje na osnovu individualnih planova lečenja prate korisnika u procesu oporavka.
-Od oko 380 pacijenata, 60 je imalo komleksnije tegobe i ranije bilo hospitalizovano. Od njih je samo šest rehospitalizovano, a i dužina hospitalizacije bila je kraća -ukazuje dr Nebojša Baba, načelnik Centra za mentalno zdravlje dodajući da se pacijenti najčešće obraćaju ovoj ustanovi zbog anksioznosti i depresije, ali da je rad fokusiran i na osobe sa kompeksnijim psihičkim tegobama.
Od osnivanja u maju prošle godine,centar funkcioniše kao organizaciona jedinica Specijalne psihijatrijske bolnice Sveti Vračevi iz Novog Kneževca.
U zavisnosti od potreba i kompleksnosti psihičkih tegoba, centar pruža usluge-specijalističko konsultativne ambulante, kućnih poseta i psiho- socio- rehabilitacionih tretmana poput okupacionih i rekreativnih terapija. Organizuju se kursevi engleskog jezika i računara,kao i radionice pravljenja sveća.
Osnovna promena u pristupu i radu sa pacijentima je pomeranje fokusa sa bolesti na zdravlje, prepoznavanje i korišćenje zdravih kapaciteta svakog pojedinca.