“Carpe diem” ali i “Carpe noctem” motiv za zdrav život

Novi projekat, NVO „Carpe noctem“ pod nazivom „Ekološka Supernova“ predstavljen je kikindskoj publici. Predstavnici ove organizacije su kroz edukativno predavanje skrenuli pažnju na sve veće svetlosno zagađenje, na to šta ga uzrokuje, koje su posledice po životnu sredinu i kako da ga sprečimo.

Cilj organizacije, koja za svoj motiv ima floskulu “Iskoristi dan”, ali “Iskoristi i noć” je da kroz razna osmišljena i potvrđena predavanja ukaže, rekao je Bojan Đerčan, ispred NVO “Carpe noctem”, na sve veću problematiku svetlosnog zagađenja i da skrene pažnju na šta sve utiče ova vrsta toksikacije u svakodnevnom životu, kako ljudi tako i životinjskog i biljnog sveta:

-Ciljne grupe su sve generacije, ali je prevashodno namenjeno mladima, koji bi mogli nešto da učine kako bi se priroda razumela. Velika količina svetlosti koja se u prirodi emituje stvara probleme svim živim organizmima. Kako bi se to bar delimično smanjilo potrebno je uraditi izvesene izmene u svakodnevnom životu kada je osvetljenje u pitanju, dodao je naš sagovornik. Osim zdravstvenih efekata,  vrlo je bitan i ekonomski momenat. Organizacija „Carpe noctem“ je neprofitna organizacija, osnovana kao ekološko udruženje koje za glavni fokus ima problematiku svetlosnog zagađenja.

Zvanično su registrovani 19. februara 2019. godine, ali njihove aktivnosti počinju 2016. godine kada su članovi spontano odlučili da organizuju prvu naučno-popularnu radionicu za Festival nauke pod nazivom “Gde je nestao Veliki medved?”.

Nakon toga, sledila je serija naučno-popularnih predavanja na Prirodno-matematičkom fakultetu, u astronomskoj opservatoriji Novi Sad, zatim na Mesijeovom maratonu, a uporedo sa predavanjima i nova radionica za Noć istraživača 2018. godine