Budžet razvojni sa jakom socijalnom komponentom

Nakon duže polemike, na sednici Skupštine Grada,  većina odbornika  podržala je odluku o budžetu za 2018. godinu koji je planiran na dve milijarde 578 miliona dinara i za bezmalo 200 miliona dinara uvećan je od ovogodišnjeg. Početno stanje odnosno neutrošena sredstva iz 2017. godine planiraju se u iznosu od oko 200 miliona dinara istakla je Snežana Kovačević, sekretarka Sekretarijata za finansije i dodala:

-Kapitalni namenski transferi odnose se na sanaciju vodvodne mreže u ulicama Albertova, Kumanovska, na pojačano održavanje puta Rusko Selo-Novi Kozarci. Primanja od prodaje nepokretnosti planirani su u iznosu od 200 miliona dinara.

Odbornici opozicije zamerili su da budžet ne zadovoljava kriterijume koje treba da ima tako da su glasali protiv.

Odbornica Aleksandra Majkić iz SNS osvrnula se na amandman LSV koji nije usvojen, a vezan je za vantelesnu oplodnju:

-Gradska uprava oformila je Komisiju za populacionu politiku koja će se strateški baviti time koliko će se sredstava ubuduće izdvajati za vantelesnu oplodnju i druge mere koje bi trebalo da dovedu do povećanja nataliteta.

Milica Tripinović Popov iznela je stav odborničke grupe SNS:

-Budžet je razvojni sa jakom socijalnom komponetom. Srpska napredna stranka prihvatila je veliku odgovornost i prihvata i ovaj budžet.

Raspravu je zaključio gradonačelnik Pavle Markov koji je istakao da je budžet planiran u skladu sa politikom zacrtanom pre tri godine.

-Nastavljamo sa ulaganjima u oblasti infrastrkture u vodovodnu mrežu i fekalnu kanalizaciju sa skoro 100 miliona dinara, očekuje nas i početak izgradnje pijace u centru grada, više od 100 miliona uložiće se i u putnu infrastrukturu u gradu i selima, u planu finansiranja je i granični prijelaz Nakovo, a i u sela je planirano ulaganje veće od 100 miliona dinara.

Ulagaće se i u obrazovanje, kulturu, sport. Gradonačelnik je najavio da se planiram i otvaranje bioskopa:

-Za projektnu dokumentaciju u Bloku D u Mikronaselju, Industrijsku zonu, fekalne kanalizaciju na Strelištu i Železničkom Novom Redu, sanaciju Zmaj Jovine ulice, Braće Tatić, Svetozara Miletića predviđeno je oko 50 miliona dinara. Za Opštu bolnicu opredeljeno je oko 20 miliona za projektnu dokumentaciju vezanu za rekonstrukciju, a moguća ulganja su dest puta veća.

Razmatrani su i programi poslovanja tri javna preduzeća, a najviše je bilo polemika oko programa poslovanja JP “Kikinda”. Zbog nedoličnog ponašanja za skupštinskom govornicom predsednica Skupštine Grada Stanislava Hrnjak oduzela je reč odborniku Mići Stojanoviću.

Zaštitniku građana Ivanu Roščiću prestao je mandat od pet godina pa je reizabran na ovu funkciju što je obrazložio Milenko Jovanov, odbornik SNS:

Prevashodni razlog je što želimo da se institucija zaštitnika građana izgradi u kikindi. Ivan Roščoć u prethodnom mandatu nije bio predlog SNS-a, ali on nijednog trenutka nije izašao iz okvira svojih nadležnosti, ni u jednom trenutku nije zloupotrebio ovlašćenja koja ima kao zaštitnik građana.

Doneta je odluka o izradi plana detaljne regulacije za transportni gasovod Mokrin – Rumunska granica, o javnom vodovodu, o socijalnoj zaštiti jer je proširen opseg usluga socijalne zaštite finansiran kako iz sredstava grada, tako i iz sredstava dobijenih od drugih nivoa vlasti. Odlukom o regresiranom i besplatnom prevozu uređeno je pravo na regresiran prevoz i pravo na besplatan prevoz određenih kategorija mladih, penzionera, slepih i slabovidih lica, ratnih vojnih invalida, lica u stanju socijalne potrebe i drugih . Odlukom o izmenama i dopunama odluke o taksi prevozu putnika uvećana je taksi usluga za oko 10 dinara.

Za direktoricu Kulturnog centra imenovana je Tanja Nožica koja je do sada bila v.d. direktora. Odbornica opozicije Jasna Tomašev podnela je ostavku na ovu funkciju, tako da je novi odbornik u Skupštini Grada Goran Ristić, sledeći na listi „Odbranimo Kikindu“.

Razrešeni su i imenovani pojedini članova upravnih i školskih odbora.