Budžet glavna tema sutrašnje sednice Skupštine grada

Predsednik Skupštine grada Mladen Bogdan zakazao je 7. sednicu lokalnog parlamenta koja će i ovoga puta biti održana u SC “Jezero”, kako bi bile ispoštovana sve mere zdravstvene zaštite. Navažnija tačka na dnevnom redu je donošenje odluke o izmeni odluke o budžetu za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Rebalansom je predviđeno da se prvobitno planirani budžet umanji za oko 600 miliona dinara tako da će iznositi dve milijarde i 520 miliona dinara.U 2021. godini planirano da se u gradsku kasu slije dve milijarde i 689 miliona dinara .

Odbornici će razmatrati i odluku o davanju saglasnosti na program poslovanja javnih preduzeća “Kikinda”, “Toplana” i “Autoprevoz”. Programom poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ za 2021. godinu ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 517 miliona dinara, a najznačajniji su prihodi od osnovne komunalne delatnosti vodosnabdevanja i upotrebljenih voda. Najznačajniji projekat u programu je izgradnja fabrike vode, za koji s će uskoro biti potpisan ugovor kako bi počeli radovi na izgradnji postrojenja za preradu pijaće vode. Programom poslovanja za narednu godinu, planiraju se investiciona ulaganja u ukupnom iznosu od 278 miliona 695 hiljada dinara.Programom poslovanja JP „Autoprevoz“ Kikinda za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi od 283 miliona dinara. Ova firma ima u planu da kroz lizing nabavi pet polovnih autobusa u narednoj godini.Programom poslovanja JP „Toplana“ za sledeću godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 261 miliona 668 hiljada dinara. „Toplana“ za 2021. godinu planira investiciona ulaganja u iznosu od 39,5 miliona dinara, a najviše novca predviđeno je za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda od kotlarnice centar do ulice Miloša Ostojina. Ovom prilikom biće razmatrano i rešenje o davanju saglasnosti na cene daljinskog grejanja. Naime, od 1. februara daljinsko grejanje trebalo bi da pojeftini za 8 procenata u odnosu na sadašnju cenu. Na sednici će se razmatrati i izveštaj o bezbednosti saobraćaja u prošloj godini, donošenje pravilnika o kategorizaciji i vrednovanju programa sportskih klubova i stručnjaka. Na dnevnom redu je i razrešenje i imenovanje članova gradskih komisija i odbora.