Budući Gimnazijalci će polagati nacionalnu maturu

U Gimnaziji Dušan Vasiljev od  septembra će ući nova generacija učenika, koji će biti usmereni u četiri odeljenja. Dva u prirodno matematiškom smeru i dva u društveno jezičkom. Od ove godine, ipak se uvodi novina, u vidu macionalne mature, naveo je direktor Gimnazije Ljubomir Zamurović. Ovakav vid završetka škole, rekao je on, omogućiće srednjoškolcima mnogo kvalitetniji prelazak iz srednjih škola na studije. Sa položenom nacionalnom maturom, svaki svršeni srednjoškolac moći će da pošalje aplikacije na neograničen broj fakulteta.

Na ovaj način će se raditi i ocena škole, eksterna ocena jedne cele generacije. Fakulteti će prema rezultatima nacionalne mature upisivati studente na akademske studije. Učenici, koji su na početku srednje škole upisivali željeni smer, na osnovu redosleda želja, sada će na taj način upisivati fakultet, što olakšava roditeljima, koji se neće izlagati većem trošku, kao što je trenutno slučaj. Ova generacija, koja upisuje gimnaziju će u toku školovanja imati i probne mature u drugom, trećem i četvrtom razredu, kako bi se pripremili za to.

Jako je važno, dodao je Zamurović, da roditelji već sada razmišljaju o budućnosti svoje dece, jer da bi dete upisalo fakultet trebalo bi da polaže jednu od matura. U gimnazijama će se polagati nacionalna matura, u srednjim stručnim školama stručna, a u umetničkim – umetnička matura.