Broj penzionera i zaposlenih jedan na jedan

Na teritoriji Grada Kikinde ima ukupno 14.266 penzionera. Najviše je onih koji su starosnoj penziji. Broj zaposlenih u Gradu Kikindi je 14.407 tako da je broj onih koji rade i penzionera skoro izjednačen.

penzioneri

-Prosečna penzija je 24.514 dinara u Kikindi, dok je na nivou Filijale 23.643 dinara. Najniža penzija u našoj Filijali, kao i u Srbiji je 13. 454 dinara , a samo jedan osiguranikima penziju veću od 85 hiljada dinara – saznajemo Velinka Nakrajkućin, direktorica Filijale Fonda PIO.