Boljim organizovanjem do većih prava ratnih veterana i porodica poginulih boraca

Boljim organizovanjem do većih prava ratnih veterana i porodica poginulih boraca