Blokirana “Toplana”

JP “Srbijagas” je danas blokirao račun JP “Toplana” zbog duga od oko 50 miliona dinara na ime neizmirenih obaveza za decembar i januar. Kako je naveo direktor tog preduzeća, Miroslav Čičulić, u izjavi za TV Rubin, Kikindska “Toplana” potražuje od svojih potrošača oko 40 miliona dinara, uz 30 miliona po tužbama. Ono što još više tereti ovo preduzeće je novina u kojoj se dugovanja prema “Srbijagasu” moraju izmiriti do 15. u mesecu, za prethodni mesec.