Bliži Banatskoj magistrali

Banatska magistrala jedan je od najvažnijih projekata Vlade Vojvodine. Banatu, koji je infrastrukturno najnerazvijeniji deo Pokrajine, magistrala će kao saobraćajni i infrastrukturni projekat doprineti privrednom i ekonomskom razvoju, kao i povezivanju jer bez odgovarajuće saobraćajne infrastrukture nema ni investicija.

Na sednici su usvojene odluke koje su odredile deonice buduće Banatske magistrale u našem gradu. Član Gradskog veća Milivoj Linjački istakao je da su predstavnici Kikinde ukazali pokrajinskoj Komisiji za planove da je u našem gradu neophodno izgraditi obilaznicu kako putna infrastruktura u samom gradu ne bi bila preopterećena i ta primedba je usvojena. Posebno zadovoljni ovom odlukom su meštani Bašaida jer će teretni saobraćaj biti usmerevan na obilaznicu.
-Banatska magistrala kretaće se putem M24 gde je mnogo jednostavnije rešiti imovinsko-pravne odnose, samim tim manje sredstava biće utrošeno u ovu investiciju. Obilaznica oko Bašaida, koja je planirana rasteretiće glavnu saobraćajnicu gde se nalaze i predškolska ustanova i škola. Na ovaj način manja gužva biće na raskrsnici na izlazu iz Bašaida prema Melencima gde ima dosta saobraćajnih nezgoda – istakao je Milivoj Linjački, član Gradskog veća.


Banatska magistrala, povezivaće severni i južni deo Banata, od Kneževca do Kovina i biće paralelna sa trasom Koridora 10, što će omogućiti veći protok robe i ljudi. Prednost buduće magistrale je i u tome što će se ona graditi na postojaćoj trasi puta M24 od Kovina, preko Pančeva, Zrenjanina i Kikinde do Čoke, sa dva kraka, jedim prema autoputu E75, a drugim prema Đali.
Odbornici su većinom glasova podržali i Odluku o pijacama koja propisuje upravljanje, lokacije, opremanje i održavanje, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme, obaveze trgovaca.

-Imamo potpuno novu odluku o pijacama, a do sada je ova oblast bila uređena Odlukom o komunalnom redu i to u svega tri tačke. Smatrali smo da ovu oblast treba što više i bolje urediti. Na taj način postavljamo osnovu za ono što nas očekuje u narednom periodu, a to je izgradnja nove pijace u centru. Odluka detaljno reguliše više oblasti, ipak treba naglasiti da ona reguliše bliže uslove rada pijaca i vašara u naseljenim mestima. Do sada je to bilo neuređeno, a od sada će takse koje se naplaćaju biti usmerene na gradski budžet odakle će se usmeravati na mesne zajednice. I na ovaj način Srpska napredna stranka pokazuje da želi da unapredi život u mesnim zajednicama – objasnila je Aleksandra Majkić, odbornica SNS.
Naknada za postavljanje prinudnog profesionalnog upravnika u stambenim zgradama biće od 207 do 290 dinara mesečno u zavisnosti od toga koliko posebnih delova zgrada.Minimalni iznos ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada je od 2,1 do 6,9 dinara po kvadratnom metru u zavisnosti od toga koliko je zgrada stara.
Podržana je i inicijativa za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci gde je prioritet rad na pripremi zajedničkih strateških i planskih dokumenata iz oblasti upravljanja rizicima i brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda.


Usvojene su i: odluka o postavljanju kioska koja će bolje urediti ovu oblast, odluka o uslovima obavljanja komunalne delatnosti obezbeđenja javne rasvete, odluka o izmeni odluke o mesnim zajednicama.Razmatarani su i usvojeni programi rada za 2018. godinu i to: Crvenog krsta, Sportskog saveza, Školskog sportskog saveza i izveštaj o radu gradskog Štaba za vanredne situacije.
Na mesto direktora Centra za stručno usavršavanje reizbran je Dejan Karanović.