Bespovratna sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom

Na osnovu konkursa Zavoda za ravnopravnost polova bračni parovi mogu da ostvare pravo na dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji AP Vojvodine. Nakovo je samo jedno od sela gde je na prodaju dosta kuća po povoljnim cenama.

Da bi ostvarili pravo na dodelu sredstava za kupovinu kuće na selu, a za koji pokrajina daje milion dinara učesnici konkursa moraju biti bračni parovi ili vanbračni partneri, uz poduslov da jedan od supružnika ili vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na konkurs, da su žitelji Vojvodine, da im zajednica traje najmanje godinu dana, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti, da je bar jedan od supružnika zaposlen, kao i da nisu u srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti. Nakovo je jedno od sela, koje nudi dosta kuća na prodaju. Mišljenja meštana su podeljena kada su atraktivnost mesta i praktičnost života na selu u pitanju.

 

Sami učesnici konkursa su u obavezi da predlože kuću, koja se nalazi u bilo kom selu u Vojvodini.

Za konkurs se može aplicirati samo sa jednom prijavom, a kupljena nekretnina se ne može otuđiti u narednih 10 godina.