Besplatne psihološke konsultacije tokom oktobra u Centru „Poveži se“

Mentalno zdravlje je mnogo više od nepostojanja psihičkih bolesti. Ono u sebi sadrži niz pozitivnih karakteristika, a odnosi se i na sposobnost suočavanja sa stresom. Tatjana Tanović, psiholog, porodični savetnik i osnivač Centra za podršku porodici, lični razvoj i humano društvo „Poveži se“ naglašava šta se još može uvrstiti u širok pojam kakav je mentalno zdravlje.

-Kada govorimo o mentalnom zdravlju, takođe mislimo i na naš osećaj za smisao i svrhu onoga što činimo, kao i našem osećanju i smislu svrhe odnosa koji imamo sa drugim ljudima. Bitno je spomenuti i našu fleksibilnost za učenjem novih strategija života i prilagođavanja uslovima u kojima živimo, a koji su danas zaista promenljivi.

Kao pojedinci i društvo uopšte ne edukujemo se dovoljno o tome šta je to mentalno zdravlje i kako ga negovati. Treba takođe  znati da ono ne podrazumeva odustsvo problema, stresa i konflikata. Ljudi su osetljivi na neprijatne emocije kao što su ljutnja, nezadovoljstvo ili strah, pa neretko misle da su one nepovoljne po njih, a zapravo su u pitanju korisna osećanja.

Međunarodni dan mentalnog zdravlja je 10. otkobar. Na ovaj dan je potrebno da se podsetimo koliko je mentalno zdravlje značajno za svakodnevno funkcionisanje, kada treba sesti nasamo sa sobom i proveriti da li je naše mentalno telo gladno, da li se razvija u željenom pravcu, da li nas nešto boli. Tim povodom u Centru „Poveži se“ organizuje se nešto sasvim novo u našeg gradu:

-Tokom oktobra, u Centru će se svakog ponedeljka od 16 do 18 časova održavati besplatne psihološke konsultacije, s ciljem da se šire ideje negovanje mentalnog zdravlja sastavni deo našeg celokupnog zdravlja, zdravstvene i životne kulture.

Drugi cilj ovih besplatnih konsultacija je pružanje mogućnosti ljudima da upoznaju psihologa kao osobu koja razume, ohrabruje i pomaže u prevazilaženju teškoća. Naša sagovornica naglašava da bi ljudi trebalo da se uzdrže od takozvane popularne psihologije, koja daje lažnu nadu da se problemi rešavaju za jedan, peti ili 10 dana. Besplatne konsultacije u Centru „Poveži se“ radiće se na individualnom nivou, ali postoje grupna predavanja pod nazivom „Na kafi sa psihologom“.