Besplatne analize zemljišta

Poljoprivredna stručna služba “Kikinda” potpisala je dva ugovora kojima je omogućeno besplatno agrohemijsko ispitivanje zemljišta poljoprivrednika u našem gradu.

-Ugovor koji smo potpisali sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavezuje nas da uradimo 430 analiza državnog zemljišta. To znači da se za ispitivanje mogu prijaviti proizvođači koji su zakupili oranice u vlasništvu države. Ugovor koji smo sklopili sa Gradom Kikinda obuhvata analizu 300 uzoraka. Uslov je da proizvođači imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a maksimalno pet uzoraka može da se analizira po jednom gazdinstvu – istakao je Mladen Đuran, direktor PSS.

Analize koje finansira Pokrajina treba da budu završene do 1. septembra, a one koje je omogućila lokalna samouprava do polovine decembra. Grad Kikinda izdvojio je 590.000 dinara, a Pokrajinski sekretarijat oko 800.000 dinara.

-Analize zemljišta obuhvatiće sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalijuma, sadržaj humusa, pristupačnog azota, kalcijum karbonata i ph vrednost zemljišta. Na pojedinim kikindskim oranicama ima viška kalijuma, a fosfora manjka. Humusa je svake godine sve manje i manje i na to treba obratiti pažnju – rekao je Aleksandar Pap, savetodavac PSS.

Uz svaku analizu zemljišta poljoprivrednici će dobiti i preporuku za đubrenje u naredne četiri godine.

Nadležni organi potvrdili su kompetentnost laboratorije Poljoprivredne stručne službe za ispitivanje zemljišta, semena poljoprivrednih kultura.

-Već sledeće godine očekuje nas usaglašavanje rada laboratorije sa novim standardom 17025. Očekuje nas dosta posla u ovoj godini jer je neophodno da za novi standard dokažemo nepristrasnost u svom radu-dodao je Đuran.

Ispitivanje zemljišta košta 1.650 dinara, a u PSS napominju da je dovoljno da poljoprivredni proizvođač dostavi katastarsku opštinu i broj parcele. Ne mora biti prisutan prilikom uzorkovanja zemljišta jer GPS sistem omogućava da se parcela nađe i bez vlasnika.