Berba kukuruza na kraju, setva pšenice u toku

U ovom periodu godine svaki dan bez padavina poljoprivrednici koriste za završetak poslova u ataru. Kako saznajemo u Poljoprivrednoj stručnoj službi “Kikinda” berba kukruza je na samom kraju, a upravo najrasprostranjenija kultura pretpela je najveću štetu od suše.
-Godina je bila loša za uzgoj kukuruza uz visoke temperature koje su dovele do lošeg prinosa. Još tokom zime evidentan je bio nedostatak vlage u zemljištu, a taj trend nastavljen je sve do kraja tako da je kukuruz najviše podbacio ove proizvodne godine. Na oglednim poljima prinosi su varirali od jedne do devet tona. Uticaj godine na pojedine sorte je visok tako da će rezultati biti dragoceni u narednom periodu, prilikom odabira semena – istakao je Zoran Simić, savetodavac PSS.


Pod kukuruzom je u Kikindi oko 25.000 hektara. I kod individualnih proizvođača prinos varira u zavisnoti od toga koliko je koja parcela bila zahvaćena padavinama tako da je prosek od 3,5 do četiri tone po hektaru.
U toku je i kampanja vađenja šećrene repe koja je zasnovana na oko 2.500 hektara.
-Šećerna repa je bolje amortizovala ovogodišnju sušu, tako da imamo poztivinu digestiju. Na pojedinim parcelama kao problem pojavila se trulež, ali sreća je da ovakvih parcela nema puno. Prinosi su, na njivama u boljoj kondiciji, od 50 do 60 tona po hektaru, dok se na lošijim zemljištima rod kreće od 20 do 30 tona po hektaru.
Planirane površine pod pšenicom poljoprivrednici bi trebalo da poseju do 25. oktobra, savetuju stručnjaci. Pri tome je neophodno voditi računa o zahtevima sorte za rokovima setve.


-Poljoprivrednici koji su na vreme spremili zemljište za setvu pšenice neće imati problema sa nicanjem jer vlage ima dovoljno. Proizvođači koji su čekali kišu koja je najavljena, a nije pala, imaće problem jer je gornji sloj zemlje suv tako da će im pšenica nići tek posle prve kiše.
Iz Poljoprivredne stručne službe napominju da je važno da se osnovno đubrenje izvede obavezno pred setvu, ako to već nije urađeno pre pripreme zemljišta, a prihranu kada to stanje useva i vreme dozvoli.