Belgijski orijaš, u porodici Simulov više od 40 godina

Na našim prostorima sinonim za ogromne kuniće, koji spadaju među najpoznatije vrste svakako je Belgijski orijaš. Rasa je dosta stara i dosta se koristila pri selekcionisanju drugih rasa, kod kojih je poželjno da se se ističe glava zbog svoje veličine. Jedan od četvorice uzgajivača zečeva u Kikindi, Sever Simulov već četiri decenije u svom dvorištu drži ovu vrlo zahtevnu rasu zečeva. Kako nam je rekao, svakoga dana svoje vreme provodi sa ovim umiljatim, dugouhim orijašima, što mu predstavlja zadovoljstvo.

Prilikom rukovanja sa kunićima treba biti pažljiv i imati u vidu njihovu težinu. Usled nestručnog uzimanja ili prenošenja može se desiti da se uplaši i u tim situacijama postoji mogućnost da ugrize Kako bi imali što bolje i otpornije primerke u leglu, uzgajivači pribegavaju različitim tretmanima. Da bi se postigao tako dobar prirast kunića potrebno je obezbediti kvalitetnu hranu, što u nekim slučajevima može biti malo teže jer znaju biti izbirljivi.

Treba im obezbediti seno i detelinu, ponuditi povrće ali tek kada navrše tri meseca života i tada ga postepepeno uvoditi u ishranu. Pored toga se mogu davati i žitarice, ječam, pšenica, kukuruz i zob.  Kako bi imali što bolje i otpornije primerke u leglu, uzgajivači pribegavaju različitim tretmanima.  Ipak je najbitnije kunićima obezbediti uvek dostupnu čistu vodu za piće.