Banka na točkovima: Mobilna ekspozitura Banke Poštanska štedionica danas bila na usluzi Kikinđanima

Banka na točkovima: Mobilna ekspozitura Banke Poštanska štedionica danas bila na usluzi Kikinđanima

Mobilna ekspozitura Banke Poštanska štedionica Kikinđanima je danas bila na raspolaganju od 8 do 15 sati. Kako je u ekspozituri Banke Poštanska štedionica u Kikindi danas obavljena detaljna dezinfekcija radi zaštite zdravlja korisnika usluga i zaposlenih, prostorije nije bilo moguće koristiti.  Da bi klijenti mogli nesmetano da obavljaju sve svoje poslove, Poštanska štedionica je u neposrednoj blizini postavila mobilnu ekspozituru u kojoj je bilo moguće obaviti sve bankarske transakcije. Banka Poštanska štedionica na raspolaganju ima dve mobilne ekspoziture, a druga je danas bila u Pančevu.