Avio tretman komaraca u četvrtak 22. jula

Tretman komaraca iz vazduha u gradu i selima  najavljen je za petak, 22. jul od 18 do 21 sata. Hemijski preparat kojim će se tretirati odrasle forme komaraca toksičan je za pčele i njegovo dejstvo traje tri dana pa se upozoravaju pčelari da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretman iz vazduha biće odložen za naredni dan u istom periodu.

Tretman larvi i komaraca na kanalima i barama, kao i tretman u podrumima u stambenim i drugim zgradama biće obavljen u petak, 22. jula. Za ovaj tretman koristiće se preparati LarvaStop i Vectobac koji nisu toksični za pčele. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika o novom terminu tretmana javnost će biti blagovremeno obaveštena.