Arena za političke bitke su izbori,a ne blokada javnog servisa

Profesionalno udruženje novinara Srbije ( PROUNS) oštro osuđuje blokadu javnog servisa i poziva sve aktere političkog života da se uzdrže od bilo kakvih pritisaka na novinare i medijske radnike. Blokada svih ulaza u javni servis je necivilizovan i nedemokratski potez. Trebalo je odgovornije razmisliti o ljudima koji su na radnom mestu, a pretvoreni su u taoce političkih igrača.
U ovom trenutku, od fizičke blokade je možda važnija psihološka igra i pokušaji da se na urednike i novinare RTS-a utiče po svaku cenu. Arena za političke bitke su izbori.
PROUNS poručuje kolegama u javnom servisu da smo uz njih i pozivamo ih da krajnje profesionalno i u skladu sa zakonom obavljaju svoj posao.