Ambulanta za febrilna stanja dežura 24 sata

U okviru mera i aktivnosti u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19, Dom zdravlja Kikinda je otvoriO punkt za prijem pacijenata sa povišenom telesnom temperaturom i respiratornim tegobama u zdravstvenoj ambulanti II, na adresi Svetosavska 53, Kikinda.

Na osnovu preporuka Ministarstva zdravlja, od danas zdravstvene ambulante za febrilna stanja i respiratorne infekcije dežura 24 sata.