Ambulanta u Svetosavskoj 53 radi od 7 do 22 sata

Ambulanta u Svetosavskoj 53 radi od 7 do 22 sata

Promenjeno je radno vreme zdravstvene ambulante za febrilna stanja i respiratorne infekcije u „Domu zdravlja Kikinda“.
Na osnovu preporuka Ministarstva zdravlja, rad zdravstvene ambulante za febrilna stanja i respiratorne infekcije u Svetosavskoj 53 je svakog dana od 7 do 22 sata.