Ambiciozni planovi Mesne zajednice Iđoš

Ove godine Mesna zajednica Iđoš raspolagaće sa više sredstava u odnosu na raniji period. Planirano je 6,6 miliona dinara od kojih je deo iz gradskog budžeta namenjen infrastrkturnim projektima, a deo je novac od mesnog samodoprinosa.

Asfaltiranje ulice Jovana Popovića je prioritet jer u ovoj ulici imamo kaldrmu. Deo sredstva biće utrošen i na opremanje mesne zajednice koja ovog momenta nije funkcionalna.Neophodni su računari kako bi se meštanima lakše i brže izlazilo u susret. Biće pomognut i rad udruženja i sportskih klubova – istakao je Miodrag Komanov, predsednik Mesne zajednice Iđoš.

Najvažnije je, kako navodi najmlađi predsednik mesne zajednice na teritoriji grada, uraditi projekte za kapitalne investicije:

-Nemamo nijedan projekat sa kojim bi mogli da konkurišemo. Ulice Jovan Gligorin i Milena Gecić nemaju asfalt, nego kocku, tako da nam je cilj da uradimo projektnu dokumentaciju koja će se odnositi na asfaltiranje.

Prošle godine deo novca ulagan je i u adaptaciju pravoslavne crkve u centru sela. Saniran je krov, a u toku je završna faza rekonstrukcije fasade.

-Prema našim saznanjima svi radovi na crkvi ove godine biće završeni.I unutrašnji i spoljašnji radovi traju već neko vreme i mesna zajednica je pomogla da se oni privedu kraju – rekao je Komanov.

Dom kulture u Iđošu, iako u državnoj svojini, dat je na korišćenje Zemljoradničkoj zadruzi “Jovan Gligorin”, a Komanov je već preduzeo korake da objekat bude na raspolaganju mesnoj zajednici:

-Na ovaj način dobićemo prostor za naša udruženja građana koja imaju neadekvatan ili uopšte nemaju prostor.

O dugoročnijim planovima naš sagovornik kaže:

-Najviše ću raditi na tome da okupim omladinu u udruženje. Za njih ćemo imati i poseban prostor u nekadašnjem “Lovcu”. To bi bio centar dešavanja u selu, a i mesto gde bi se okupljali i mladi iz drugih sela. Ujedno i ova zgrada treba da nam bude predata na korišćenje.

Miodrag Komanov dodaje da je neophodno ove godine izraditi i projekat za zamenu vodvoda u ulicama u kojima su još uvek azbest cementne cevi.