Aleksandra Majkić, narodna poslanica, o efikasnijoj javnoj upravi

Predlog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i o uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i predlog Zakona o državnim službenicima nalaze se pred poslanicima Skupštine Srbije.

Novi zakoni treba da omoguće modernizaciju i efikasniji rad zaposlenih u javnoj upravi, lakši pristup uslugama javne uprave, smanjenje troškova poslovanja, kao i efikasnije i bolje upućene javne službenike. Ono što je moralo da prethodi donošenju ovih zakona jeste Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, istakla je narodna poslanica iz Kikinde Aleksandra Majkić:

-Možemo reći da je od kraja 2013. godine broj ranika u javnoj upravi manji za 30.900 radnika, a uključujući i javna preduzeća to je 80.000 osoba manje. Ovo je bilo neophodno uraditi kako bi javna uprava danas bila efikasnija i prilagođena potrebama građana. Ove mere donele su uštede u budžetu Republike Srbije u 2016. godini 43 miliona evra, a od maja 2013. preko 100 miliona evra.

Aleksandra Majkić dodala je da je iz fondova Evropske unije obezbeđeno 80 miliona evra namenjenih reformi državne uprave. Novina je osnivanje Nacionalne akademije, a po prvi put biće uvedeno obrazovanje državnih službenika na svim nivoima. Biće organizovane i obuke za sve koji su zaposleni u državnoj upravi. Reforme neće biti lake, zaljučila je poslanica iz Kikinde.

-U Kikindi je 2013. godine uvedena elektronska Skupština i Gradsko veće. U početku, bilo je teško da se zaposleni koji su u gradskoj upravi zaposleni 20,30 godina prilagode novom načinu rada. Iskustva iz Kikinde govore da smo na ovaj način uštedeli vreme, jer su informacije brže stizale putem e maila. Uštede su ovim potezom vidljive i u budžetu Kikinde – istakla je Aleksandra Majkić.

Po prvi put je, predlozima zakona, regulisano elektronsko čuvanje, elektronska dostava i elektronski pečat.Biće uvedena i usluga od poverenja putem koje će korisnici preko mobilnog telefona moći elektronski da se identifikuju u transakcijama i elektronski da potpišu neki dokument.