Akreditovana laboratorija Poljoprivredne stručne službe

Poljoprivredna stručna služba dobila je akreditaciju za laboratoriju u kojoj obavlja ispitivanja.Direktor Mladen Đuran napominje da laboratorije za ispitivanje da bi dokazale kompetentnost u radu treba da zadovolje uslove standarda 17025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-U 2017. godini on je promenjen tako da se naša laboratorija u roku od gosinu dana prilagodila novim uslovima. U aprilu ove godine imali smo ocenjivanje od stgrane akredaticionog tela Srbije. Zaključeno je da smo zadovoljili sve potrebne uslove tako da smo prošle nedelje dobili sertifikat -dodaje Đuran.

Dokazivanje kompetentnosti laboratorije je složen proces.

-Moram da naglasim da smo u sistemu dokazivanja kompetentnosti od 1998. godine i svih ovih godina imali smo akreditacije za ispitivanja. U ovom slučaju ograničili smo se na komercijalne metode, pre svega, agrohemijska ispitivanja zemljišta. Sertifikat znači da su naši rezultati validni van granica naše zemlje – napominje Đuran.

Laboratorija Poljoprivredne stručne službe oposobljena je za ispitivanja više od 150 trazličitih metoda: zemljišta, poljoprivrednih proizvoda, semena, bilja. U akreditaciji su obuhvaćene agrohemijske analize i takozvana N min metoda.

Naš sagovornik podseća da poljoprivrednici još uvek mogu da besplatno analiziraju zemljište.Zahvaljujući sredstvima obezbeđenim od Pokrajine i grada Kikinde ima postoji mogućnost da se besplatno analizira 1.100 uzoraka zemljišta.

-Još ima prostora kod ispitivanja dražvnog zemljišta što finansira Pokrajina. Što se tiče ugovora sa gradom Kikinda 75 odsto analiza je urađeno. Još nije kasno da poljoprivredni proizvođači koji imaju poljoprivredno gazdinstvo mogu da donesu uzorak poželjno je što pre – precizira Đuran.