Akcija „Signal“: Hapšenja u Senti i Adi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi podneli su krivičnu prijavu protiv četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Postoji osnov sumnje da je odgovorno lice akcionarskog društva ‘“Poljoprivreda” iz Sente iskorišćavanjem svog položaja, 2007. godine naložio da trinaest radnika tog društva osnuju poljoprivredna gazdinstva i daju mu punomoć za licitiranje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Takođe, osumnjičeni im je naložio da potpišu ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa Ministarstvom poljoprivrede, a potom i ugovore o zajedničkoj proizvodnji sa AD „Poljoprivredom“ Senta, iako je znao da navedena fizička lica neće obrađivati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, već da će to raditi AD „Poljoprivreda“.

Osumnjičeni se tereti da im je naložio da, iako nisu bili faktički korisnici ovog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, podnesu zahteve Upravi za trezor, za državne podsticaje na ime subvencija, regresa i refakcija, što je bilo suprotno pozitivnim pravnim propisima, pa im je za 2008. i 2009. godinu po ovom osnovu isplaćeno iz budžeta ukupno 15.151.122 dinara, za koliko je i oštećen budžet Republike Srbije.

Sumnja se i da su osumnjičeni 24. februara 2010. godine, suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima, doneli i sproveli odluku o otuđenju nepokretnosti u vlasništvu AD „Poljoprivreda“ zaključujući ugovore o kupoprodaji i ugovore o vansudskom poravnanju sa povezanim licima, povredom pravila sukoba interesa i bez većinske odluke skupštine akcionara AD „Poljoprivreda“ koji nemaju lični interes u tom poslu.

Na taj način povezanim pravnim licima pod kontrolom odgovornog lica akcionarskog društva „Poljoprivreda”, omogućili su sticanje protivpravne imovinske koristi od 15.183.425 dinara, na štetu AD „Poljoprivreda“ Senta, a male akcionare oštetili za 7.391.291 dinara.

Policajci u Kikindi podneli su krivičnu prijavu protiv funkcionera opštine Ada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Osumnjičeni se tereti da od 2010. do 2016. godine Agenciji za borbu protiv korupcije nije prijavio svoja potraživanja od 4.785.000 dinara, koja su iz fiktivnog prometa između njegovog brata i njega, gde se on pojavljuje kao fiktivni prodavac, niti je prijavio svoja dugovanja u iznosu od 615.000,00 dinara koja proističu iz dugovanja njegovog preduzeća prema drugim pravnim licima.