Adaptirani kabineti u školama “Feješ Klara” i “Jovan Popović”

U osnovnim školama “Feješ Klara” i “Jovan Popović” adaptirani su kabineti, a radove je finansirala NIS putem konkursa “Zajednici zajedno”.


U Osnovnoj školi “Feješ Klara” jedna od učionica adaptirana je u kabinet za likovnu kulturu. Sredstva, 575 hiljada dinara, utrošena su za unutrašnje radove u kabinitu i kupovinu neophodne opreme.U likovnim radionicama biće uključena sva deca iz škole, kao i učenici i nastavnici iz drugih osnovnih škola.
U OŠ „Jovan Popović“ adaptiran je kabinet za hemiju koji je bio u lošem stanju.Za ovaj prostor izdvojeno je 450 hiljada dinara, a škola planira i naredne godine da konkuriše za sredstva za opremanje ostalih kabineta.