Pravo vreme za prihranu ozimih useva

Primena svih agrotehničkih mera, uslov je uspešne proizvodnje ratarskih kultura, a značajno mesto među njima zauzima i prihrana ozimih useva.

-Čim se stabilizuju vremenski uslovi treba početi sa prihranom ozumih useva. Mnogi poljoprivrednici završili su ovaj posao, ali po meni je, ali i po struci to bilo preuranjeno. Ove godine imali smo sasvim zadovoljavajuće padavine: u novembru je palo 35 litara, u decembru 44, u januaru 52 litre kiše po kvadratnom metru. U februaru je palo dvadesetak litara kiše, a podsetiću da tokom cele prošle godine nismo imali ni 30 litara kiše. Nije bilo neujednačenih temperatura, ni nepogoda – istakao je Aleksandar Pap, savetodavac PSS.

Mineralizacija u zemljištu je sasvim zadovoljavajuća jer azota u zemljištu ima dovoljno.

-Tako da sa prihranom ne treba žuriti. Treba primeniti manje količine azota nego što bi se inače primenile – objasnio je naš sagovornik.

Pšenica, ječam i uljana repica su u fazi mirovanja zato što su temperature oko 0 stepeni.Čim spoljne temperature budu oko pet stepeni, proces bokorenja i procesi u zemljištu poput mineralizacije će se nastaviti.

Savet poljoprivrednicima je da primene manju količinu azota nego što je uobičajeno prilikom prihrane, kao i da obiđu svoje parcele.

-Što se bolesti tiče primećena je blaga septorioza, dok je pegavosti lista vrlo malo. Glodara nema, ali je primećen veći broj krtica – rekao je Pap.

Što se tiče vlage, prvi i drugi sloj zemljišta do 60 centimetara, ima relativno zadovoljavajuću vlagu. Na donjim slojevima još uvek je zemlja suva, tako da je sadržaj vlage znatno manji. Iz Poljoprivredne stručne službe, u zavisnosti od stanja useva, savetuju poljoprivrednicima da razmisle o valjanju žita.