Tribina o otkriću Kike

Tribina o otkriću Kike

U okviru desetog Mamutfesta u Narodnom muzeju održana je tribina na kojoj su govorili inženjer geologije Mileta Novović i inženjer rudarstva Miladin Košničar. Oni su publici ispričali svoja sećanja na period pronalaženja i iskopavanje mamutice Kike u glinokopu fabrike „Toza Marković“ u kojoj su tada radili. Prošlo je 20 godina od otkrića, a sećanja onih koji su učestvovali u tom procesu i dalje su veoma živa.
-U drugoj smeni prilikom eksploatacije gline, na transportnoj traci pojavili su se krupni komadi nekih fosilnih ostataka, za koje mi u tom momentu nismo znali da pripadaju mamutu, rekao je Mileta Novović.
Mamuti su preteča slonova, a kikindska mamutica ima svoju specifičnost. Inženjer rudarstva Miladin Košničar u vreme pronalaska mamutice, bio je direktor pogona 6 fabrike „Toza Marković“. On je rekao nešto više o naučnoj vrednosti otkrića mamutice:
-Sve što je do tada pronađeno u fabrici „Toza Marković“ bili su samo delovi fosilnih ostataka, a tada smo našli 97 posto skeleta, izjavio je Miladin Košničar.
Mnogi naučnici svoje stručne članke bazirali su upravo na ovom velikom otkriću. Na tribini su se čule i priče o interesovanju velikih medijskih kuća i istraživačima iz Srbije i celog sveta. Iako se u javnosti nisu često pojavljivali, dvojica inženjera i dalje se druže i rado govore o vremenu kada su radnici fabrike „Toza Marković“ otkrili jedan od kikindskih simbola.