Knezovima mandat još pola godine

Odlukom Gradskog veća svim dosadašnjim predsednicima mesnih zajednica produžen je mandat na još šest meseci. Odluka je doneta jer još uvek nije usvojen Zakona o lokalnoj samoupravi u kojem će biti regulisano na koji način se biraju predsednici mesnih zajednica, tako da nije svrsishodno organizovati izbore dok se zakon ne donese.

-U najavi je novi Zakon koji će suštinski promeniti izbor onih koji će voditi seoske mesne zajednice. Biće uvedeni saveti mesnih zajednica, kako je predviđeno predlogom nacrta zakon koji je bio u proceduri. Ono što je sigurno je da nećemo morati dva puta da organizujemo izbore. Da smo to uradili po starom zakonu morali bismo da ih organizujemo još jednom po donošenju novog zakona i to u ovoj godini što bi dovelo do suvišnog troška – istakao je Goran Dumitrov, član Gradskog veća.

Tokom narednog perioda radiće se na izmeni Statuta mesnih zajednica koji mora biti usklađen sa zakonom

-Hoćemo da unapredimo statute. Cilj na je da stečena prava u mesnim zajednicama budu još bolja, da postoji efikasno odlučivanje, tako da je osnovana i Kancelarija za mesne zajednice. Važno je da statuti budu dobri jer su postojeći stari više od 10 godina – rekao je naš sagovornik.

Dumitrov je pozvao sve predstavnike mesnih zajednica da dođu sa predlogom izmena svojih statuta što će biti polazna osnova.

-Kikinda je uputila predloge za izmenu i nadležnim skupštinskim telima i poslanicima. Pokušaćemo da zadržimo stečena prava koja imamo po selima i da ih unapredimo. Hoćemo direktan izbor predsednika mesne zajednice, kao i kontrolni organ u vidu saveta – dodao je Dumitrov.

Kako bi statuti bili kvalitetni biće angažovan i pravni tim. Samim tim rad onih koji vode sela biće unpaređen, kao i život stanovnika u mesnim zajednicama.